Voortgangsgesprek met sporters

Voortgangsgesprek sporters

Tips voor de voorbereiding

 • Laat de sporter het gesprek voorbereiden aan de hand van een vragenlijst of bespreekpunten. Maak duidelijk wat het doel van het gesprek is. Door een voorbereiding komt de sporter gerichter naar het gesprek. Zo kun je meer uit het gesprek halen. Een vorm van voorbereiding kan zijn: laat sporters je manier van training geven of coachen tijdens een wedstrijd of training typeren aan de hand van een lijst met kwalificaties.
 • Zorg voor een rustige plek om je gesprek te voeren. Zorg dat je niet gestoord wordt.
 • Houd een vaste tijdsduur aan per gesprek, bijvoorbeeld twintig minuten. Als er aanleiding is om verder te praten, maak je een vervolgafspraak.
 • Bedenk van tevoren wat je wilt bespreken.
 • Naast de sporttechnische ontwikkeling wil je meer te weten komen over de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Stel de beleving van de sporter centraal:
   1. Heeft de sporter het naar zijn zin?
   2. Kan hij of zij omgaan met teleurstelling of verlies?
   3. Heeft hij of zij respect voor medesporters, tegenstanders, coach en scheidsrechter?

Tips voor het gesprek

 • Zoek de dialoog. Neem de sporter en/of de ouder serieus als gesprekspartner. Hun mening doet ertoe! Laat de sporter praten, luister en stel veel vragen.
 • Sluit zo veel mogelijk aan bij de individuele behoeften van de sporter.
 • Bied waar mogelijk keuzemogelijkheden.
 • Stel eerst de vragen aan de sporter. Voeg zo nodig je eigen observaties toe. Benoem daarbij wat je ziet: ‘Ik zie je vaak …, het valt me op dat …’

De opbouw van het gesprek

 • Leid het gesprek goed in

1. Zorg voor een ontspannen sfeer.
2. Voer een inleidend gesprekje over de laatste wedstrijd of training.
3. Uit aan het begin van het gesprek je waardering over zijn/haar inzet of een concrete handeling van de laatste week of maand: ‘Je inzet tijdens de laatste training was weer geweldig!’

 • Start met een paar algemene vragen

Hoe vind je het gaan binnen de groep? Heb je er plezier in?

 • Training en wedstrijd

Wat vind je van de training? En de wedstrijden? Wat gaat er goed? Waar ben je tevreden over? Wat zou je anders willen?

 • Sportinhoudelijke ontwikkeling

Ben je tevreden over je vooruitgang? Wat gaat goed? Waar zie je verbetermogelijkheden? Wat heb je daarvoor nodig?

 • De groep, de omgang met elkaar

Wat vind je van de sfeer binnen de groep? Waar ben je tevreden over? Wat zou je graag anders willen?

 • Groepsafspraken

Hoe gaat het met de groepsafspraken? Vind je het voldoende? Noem concrete voorbeelden zoals: lukt het om op tijd te komen?

 • Verenigingszaken

Zijn er nog zaken binnen de vereniging de je wilt bespreken? Wat zou beter kunnen?

 • Overige wensen

Nog iets vergeten?

 • Maak tot slot afspraken

Hoe leggen we verslag? Hoe koppelen we gemaakte afspraken terug?

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens