Sportief met social media

Wat doe je bij onsportief online gedrag?

De meeste jongeren plaatsen weleens een bericht dat op het randje is: gemopper over teamleden, de scheids of de trainer. Soms worden zulke berichten dreigend of op een andere manier schadelijk. Denk aan het uitschelden van een scheidsrechter op Twitter of aan pesterijen tussen teamgenoten via de gezamenlijke WhatsApp-groep. Dan is het tijd voor actie.

Op www.mijnkindonline.nl/sportief vind je een toolkit met een protocol voor het gebruik van sociale media op de club. Ook biedt de toolkit achtergrondinformatie voor verschillende leeftijden, voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en informatie voor besturen en tuchtcommissies.

Stap 1. Zorg dat iedereen de regels kent

 • Wees duidelijk over de gedragsregels. Communiceer deze met regelmaat binnen de vereniging.
 • Besteed bij overleg met sporters, trainers, coaches en vrijwilligers uitgebreid aandacht aan de gedragsregels.
 • Zorg dat voor iedereen duidelijk is bij wie ze kunnen aankloppen als online gedrag uit de hand loopt. Bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon of tuchtcommissie.
 • Spreek vooraf met elkaar af wie actie onderneemt als het mis gaat.

Stap 2. Onderzoek wat er aan de hand is

 • Bij uit de hand gelopen online gedrag, verzamel je eerst bewijs: screenshots of kopieën van het gedrag en de eventuele reacties van anderen daarop.
 • Breng ook in kaart wat de context is: is het een reactie ergens op?
 • Om wie gaat het? Gebeurt dit voor het eerst?

Bespreek daarna de kwestie met anderen binnen de vereniging. Liefst ook met mensen die de ‘dreiger’ beter kennen: de trainer, coach, ouders of de vertrouwenspersoon. Lijkt het méér dan een uit de hand gelopen ‘grap’ en is de dreiging serieus? Overleg dan ook met de wijkagent.

Stap 3. Onderneem actie

Is online gedrag duidelijk over de grens gegaan?

 • Corrigeer altijd. Dat kan door (intern) een tuchtprocedure te starten en de dreiger ter verantwoording te roepen. Neem in zo’n procedure ook het belang van het slachtoffer mee: moeten er openlijke excuses komen?
 • Gaat het om een serieuze dreiging, schakel dan de politie in.
 • Beperk de schade door het bericht te (laten) verwijderen.

Stap 4. Voorkom herhaling

Goed mediagedrag moet worden aangeleerd. Neem die taak serieus. Geef online gedragsregels en de gevolgen van grensoverschrijdend online gedrag een duidelijke plaats binnen je vereniging!

Voorbeeld gedragsregels

Vergelijk online zijn met een bomvol stadion: duizenden mensen kijken mee met wat jij doet. Werk dus aan je persoonlijke pr en laat zien hoe sportief je bent.

 1. Wedstrijd gewonnen? Nieuw trucje geleerd? Record verbeterd? Deel het!
 2. Wees ook online sportief naar anderen: feliciteer je concurrent met de winst, complimenteer een ander team en bedank de scheids via Twitter. Succes verzekerd!
 3. Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online. Tel eerst tot 10 voordat je iets post, de hele wereld kijkt mee.
 4. Behandel anderen online, zoals je zelf ook behandeld wilt worden: sportief en met respect. Schrijf geen kwetsende of beledigende dingen, ook niet als grapje. Online kun je niet zien hoe iets precies is bedoeld.
 5. Een grapje is leuk, maar wees wel duidelijk dat je een grapje maakt. Voorkom misverstanden.
 6. Bedenk voordat je een foto, filmpje of bericht plaatst: alles wat je op internet zet blijft voor eeuwig terug te vinden. Wil je dat?
 7. Respecteer de privacy van jezelf en van anderen. Zet dus niet zomaar foto’s of persoonlijke informatie online, maar vraag eerst toestemming.
 8. Grijp in als je merkt dat een ander te ver gaat, bijvoorbeeld door te zeggen dat iets niet aardig overkomt. Scheldt of pest iemand? Ga niet terugschelden, maar negeer het. Maak eventueel een schermafdruk als bewijs en ga naar je trainer, coach of een vertrouwenspersoon.

Tot slot: neem jezelf niet té serieus. Humor is op sociale media een handig hulpmiddel. Laat zien dat je een goede verliezer bent, óók online.

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens