Preventie en aanpak grensoverschrijdend gedrag

Stap 1. Leg verenigingsregels vast

Stel met elkaar vast welk gedrag je binnen de vereniging wilt zien en leg dit vast in verenigingsregels of gedragsregels. Zorg dat deze bij alle leden bekend zijn. Hiermee wordt gedrag bespreekbaar en kun je optreden als regels overschreden worden. Belangrijk daarbij zijn de gedragsregels voor begeleiders (van NOC*NSF) die in het tuchtrecht van elke sportbond staan.

Stap 2. Voer aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers

Vraag nieuwe vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit kan meestal gratis na aanmelding via www.gratisvog.nl. Houd een kennismakingsgesprek en check referenties. Zorg er ook voor dat vrijwilligers vallen onder het tuchtrecht van de bond, door ze lid te maken of een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht te laten tekenen.

Stap 3. Stel een vertrouwenscontactpersoon aan

Zorg dat leden van je vereniging als zich problemen voordoen altijd terecht kunnen bij een vertrouwenscontactpersoon. Vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van je bond naar meer informatie of kijk op nocnsf.nl/vertrouwenscontactpersoon. Heeft je vereniging zelf geen functionaris? Zet dan voor leden een duidelijke link op je site naar de vertrouwenscontactpersoon van je sportbond en/of het Vertrouwenspunt Sport.

Stap 4. Onderneem actie bij signalen of klachten

Zorg dat iemand actie onderneemt bij signalen of klachten over grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon speelt hierin een centrale rol. Iedereen in de club moet alert zijn op signalen en ze serieus nemen. Val terug op de regels binnen de vereniging en bond.

Stap 5. Communiceer zorgvuldig over het beleid

Communiceer zorgvuldig over het beleid van je vereniging op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Wanneer je als bestuur duidelijk maakt dat je bepaald gedrag niet tolereert, dan draagt dat bij aan een gevoel van veiligheid (zie ook Sanctiebeleid en Meldingsformulier). 

Stap 6. Informeer bezoekers

Als bestuur ben je ook verantwoordelijk voor het gedrag van bezoekers. Informeer bezoekers daarom over gewenst gedrag en onderneem actie indien nodig (zie Ontvangst op de vereniging). Soms is communicatie nodig met het bestuur van de andere vereniging of de bond.

Wat doe je bij signalen?

Wordt jouw vereniging geconfronteerd met een geval van seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag? Of zijn er vermoedens of twijfels? Dan adviseren wij dringend contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon van je bond of het Vertrouwenspunt Sport (0900 - 202 55 90). Hier kun je terecht voor een eerste opvang en advies. Bovendien kun je gekoppeld worden aan een vertrouwenspersoon of adviseur van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersonen geven uitgebreidere ondersteuning en advies bij incidenten, aan zowel slachtoffers, beschuldigden als de betrokken sportorganisaties.

Win altijd advies in!

Wij adviseren dringend om eerst advies in te winnen via bovengenoemd punt en zorgvuldig te zijn met het opleggen van (voorlopige) sancties of het communiceren over de zaak. Zie www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag voor uitgebreidere informatie. Ook vind je hier een toolkit die je kan ondersteunen bij het maken van beleid, een kalender met trainingen voor vertrouwenscontactpersonen, bijscholingen voor trainers en informatiemateriaal per doelgroep.

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens