Hoe voer je voortgangsgesprekken met coaches?

Tips voorbereiding alle gesprekken

Zorg aan het begin van het seizoen voor:

 • een planning wanneer je de gesprekken gaat voeren;
 • een keuze voor degenen die de gesprekken gaan voeren;
 • duidelijkheid over de gespreksonderwerpen: wat willen we te weten komen?
 • een keuze voor de manier van verslaglegging en terugkoppeling aan de coach.

Tips voorbereiding individueel gesprek

 • Laat de coach het gesprek voorbereiden met een vragenlijst of bespreekpunten.
 • Zorg voor een rustige omgeving waarin je het gesprek ongestoord kunt voeren.
 • Voer het gesprek bij voorkeur met minimaal twee personen.
 • Houd een vaste tijdsduur aan per gesprek, bijvoorbeeld dertig minuten.

Tips voor de start van het gesprek

 • Zorg voor een ontspannen sfeer.
 • Voer een inleidend gesprekje over de laatste wedstrijd of training.
 • Uit aan het begin van het gesprek je waardering over zijn inzet, resultaten of samenwerking.
 • Benoem het doel van het gesprek en de gespreksonderwerpen.
 • Vertel hoe het gesprek wordt vastgelegd en teruggekoppeld naar de coach.
 • Bespreek de verwachtingen van de coach.

Tips voor de inhoud van het gesprek

Bespreek in ieder geval de volgende punten:

 • Algemene vragen

Start met vragen als: hoe vind je het gaan met je sporters? Heb je plezier in je rol als coach? Voldoet het aan je verwachtingen?

 • Training of wedstrijd

Wat gaat er goed? Waar ben je tevreden over? Waar zie je verbetermogelijkheden? Wat heb je daarvoor nodig?

 • Ontwikkeling van sporters

Wat gaat er goed? Zit er vooruitgang in? Waar ben je tevreden over? Waar zie je verbetermogelijkheden? Hoe kan de vereniging daartoe bijdragen?

 • Functioneren van de groep of het team, omgaan met elkaar

Is de sfeer goed? Zijn er knelpunten? Waar zie je mogelijkheden tot verbetering? Wat heb je daarvoor nodig?

 • Functioneren individuele sporters

Heeft iedereen het naar zijn zin? Heeft iedereen voldoende mogelijkheden zich te ontwikkelen? Wat gaat er goed? Waar ben je tevreden over? Waar zie je verbetermogelijkheden? Wat heb je daarvoor nodig?

 • Gesprekken van coach met sporters

Op welke momenten houd je de gesprekken? Hoe bereid je je hierop voor? Wat zijn de resultaten?

 • Samenwerking binnen de vereniging

Is er voldoende contact en samenwerking binnen de vereniging? Wat gaat er goed?  Waar ben je tevreden over? Hoe kan het eventueel beter?

 • Wat heb je van de vereniging nodig?

Denk aan praktische zaken zoals materialen, aantal trainingen of oefenstof. Maar ook aan opleiding, bijscholing of individuele begeleiding.

 • Zijn er nog andere punten die je kwijt wil?

Maak afspraken over verslaglegging en terugkoppeling van gemaakte afspraken. Is er aanleiding om verder te praten? Maak dan een vervolgafspraak.

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens