Functieprofiel Sportiviteit & Respect commissie(lid)

Functieprofiel Sportiviteit & Respect commissie(lid)

De S&R commissie bij de vereniging heeft de volgende taakstelling:

 • De commissie maakt beleid op het gebied van S&R. Dit beleid wordt samen met het bestuur gevormd en moet worden geïntegreerd in het algemene beleid van de vereniging.
 • Door middel van de gestelde visie op S&R in het beleid worden er door de commissie gedragsregels opgesteld (voor tips zie Verenigingsregels).
 • De commissie zorgt ervoor dat S&R binnen de vereniging zichtbaar wordt voor iedereen. Aandacht kan worden gegenereerd door middel van leuke acties op de vereniging.
 • Bevorderen en mede bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn sport op correcte wijze beoefent.
 • Het doel van de commissie is sportiviteit, respect, normen en waarden bespreekbaar te maken bij iedereen op de vereniging, waardoor hopelijk een stuk bewustwording van het eigen gedrag wordt gecreëerd bij leden, ouders, bestuurders, trainers, coaches en toeschouwers.

Competenties voor leden van de S&R commissie

 • Zelfstandig/zelfstarter
 • Netwerker
 • Didactische vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Overtuigingskracht
 • People skills
 • Tactvol
 • Transparant
 • Creativiteit
Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens