Draaiboek bestuurswisseling

Tips voor een handig draaiboek

  • Begin op tijd met het opstellen van het draaiboek.
  • Bedenk goed voor wie het draaiboek bestemd is.
  • Houd het draaiboek zo kort en bondig mogelijk: beperk je tot relevante informatie.
  • Gebruik begrijpelijke taal: iedereen moet snappen welke informatie erin staat.
  • Maak een duidelijke lay-out. Werk bijvoorbeeld met kleuren om de verschillende delen en hoofdstukken van elkaar te onderscheiden.

Communicatiemiddel

Tijdens het seizoen zijn de draaiboeken het belangrijkste communicatiestuk voor alle bestuurders, commissieleden, leden en andere betrokkenen. Daarom moeten draaiboeken overzichtelijk, begrijpelijk, informatief en toch beknopt zijn.

Inhoud draaiboek

Een draaiboek kan bestaan uit de volgende hoofdstukken.

1. Algemeen deel: personen en telefoonnummers

Het algemene deel van het draaiboek bevat informatie die alle medewerkers nodig hebben om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Het bevat een overzicht van welke personen welke taken en bevoegdheden hebben en hoe deze personen te bereiken zijn. Dit hoofdstuk vormt de basis voor een goede communicatie in de vereniging.

2. Taken en acties: wie, wat, waar, wanneer en hoe laat?

  • Per taak, per activiteit of actie wordt het volgende overzichtelijk weergeven:
  • Wat houdt het onderdeel in en wat is het doel?
  • Wanneer vindt het plaats in het seizoen en hoe laat?
  • Wie is verantwoordelijk voor het onderdeel?
  • Waar en hoe wordt het uitgevoerd?

3. Huishoudelijke informatie: lijst benodigdheden en materialen

Bijvoorbeeld contactgegevens vereniging, lijsten van bestuursleden, commissieleden, trainers/coaches, trainingsmaterialen, benodigdheden kantine, enzovoort.

Voorbeeld draaiboek portefeuille talentwerving

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens