Code Blauw KNZB

Voorkom grensoverschrijdend gedrag

Veel mensen denken dat grensoverschrijdend gedrag bij hun vereniging of zwembad niet voorkomt. Toch krijgt 1 op de 20 sporters te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie. Ook in uw vereniging/zwembad kan het gebeuren en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op uw organisatie én op onze sporten in het algemeen.

code blauw

Aanpak van excessen
Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook binnen de zwemsport vindt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats. Met grensoverschrijdend gedrag worden omgangsvormen
bedoeld die door persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin,
die

 • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren
  en/of
 • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten 
  én
 • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten.
Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragen als grensoverschrijdend gedrag:
• Pesten
• Discriminatie
• Bedreiging
• Belediging
• Mishandeling
• Seksuele intimidatie


Wat is voor jou de druppel?Wat is voor jou de druppel?

Met name thema seksuele intimidatie is belangrijk en helaas ook zeer actueel. De KNZB wil haar verenigingen op dit thema ondersteunen. Gezien de actualiteit van het onderwerp is het van belang dat verenigingen:
1. zich herkennen in de beschikbare instrumenten
2. bewust worden van de permanente aandacht die grensoverschrijdend gedrag vraagt
3. proactief zijn.

Vandaar dat de KNZB zwemverenigingen voorziet van ondersteuning bij  de ontwikkeling van preventief beleid en handvatten bij excessen. Dit zal gebeuren aan de hand van de campagne: Wat is voor jou de druppel?

Met de volgende producten en activiteiten kunt u aan de slag:

 • Actiekalender
 • Incidentenprotocol
 • ​Verklaring omtrent Gedrag
 • Vertrouwens(contact)persoon

Kijk voor meer informatie op de website van de KNZB

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens