Oefening bestuurdersrollen

Oefening bestuurdersrollen

Welke rollen passen goed bij je? Welke gaan je minder goed af? Met onderstaande oefening word je daar als bestuurder bewust van. De oefening werkt krachtig als het voltallig bestuur binnen je vereniging de oefeningsexamen uitvoert. Zorg voor één gespreksleider.

1. Wat zijn de vier rollen?

Licht eerst toe wat de vier bestuurdersrollen inhouden. Je vindt de toelichting op de voorkant van deze kaart. Deze rollen worden ook besproken tijdens de workshop Sportief Besturen.

2. Waar ligt de kracht en waar liggen de aandachtspunten van het bestuur?

Iedere rol is belangrijk om te sturen op sportiviteit en respect. De vier rollen zijn niet los van elkaar te zien en versterken elkaar. Maar iedere rol vraagt andere vaardigheden. Het komt weinig voor dat één persoon zich in alle rollen thuisvoelt. Om dit voor het bestuursteam in beeld te krijgen, teken je op een flip-over of whiteboard onderstaand model.

Ieder bestuurslid geeft in het model aan wat zijn kracht is en waar hij minder sterk in is. Dit kan bijvoorbeeld met memoblaadjes of door groene en rode stickers te gebruiken.

3. Reflecteer op de uitkomst

Ieder bestuurslid licht zijn keuzes toe. De andere bestuursleden reageren hierop: herkennen zij de keuzes? Ook als zij de keuzes niet herkennen laten ze dit weten. Dit is een mooi moment om elkaar opbouwende feedback te geven.

Belangrijke vragen bij de reflectie op de oefening zijn:

  • Zijn alle rollen vertegenwoordigd in het bestuur? Zijn de competenties aanwezig in het bestuur?
  • Worden ze ook vervuld in relatie tot sportiviteit en respect? (Maken we hierover beleid? Wordt erover gecommuniceerd?, enzovoort )
  • Is er een goede balans in het bestuur?
  • Kan ieder de voorbeeldrol vervullen? Zo nee, hoe gaan we hiermee om als bestuur?
  • Kan ieder de weerbaarheidrol vervullen? Zo nee, hoe gaan we hiermee om als bestuur?
  • Vullen we elkaar aan of missen we bepaalde rollen in ons bestuur? Wanneer het laatste geldt, hoe lossen we dit op?

4. Trek conclusies en bepaal acties

Trek conclusies over hoe het bestuur (nog) beter kan sturen op de sfeer en omgang in de vereniging en dus op een veilig sportklimaat. Vertaal de conclusies naar concrete acties. Zo sluit je de sessie oplossingsgericht af.

5. Hoe behoud je het resultaat?

Zorg dat de vier rollen van de bestuurder blijvend actief ingevuld worden. Maak er een vast agendapunt van op bestuursvergaderingen. Vullen we elke rol voldoende in? Wat blijft liggen? Wat moeten we versterken? Herhaal de oefening als er nieuwe leden in het bestuur komen.

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens