Sanctiebeleid

Waarom een eigen sanctiebeleid?

Je sportbond handhaaft de spelregels en bestraft individuele leden die deze overtreden. Maar er zijn misdragingen waartegen je bond niet kan optreden. Voorbeelden zijn:

 • misdragingen van doelgroepen die geen lid zijn van de bond (toeschouwers of ouders);
 • misdragingen buiten wedstrijden om;
 • overtredingen die niet bij de bond terechtkomen;
 • ongewenst gedrag binnen je vereniging, zoals pesten.

De ene vereniging wordt meer geconfronteerd met dit soort misdragingen dan de andere. Zeker is dat ze een negatieve invloed hebben op de sfeer en het gedrag binnen de vereniging.

Verenigingen staan niet machteloos. Ze kunnen een eigen sanctiebeleid opstellen, zodat ze zelf kunnen optreden. Dit is niet eenvoudig, maar zorgt wel voor duidelijkheid binnen de vereniging. Een eigen sanctiebeleid kan bijdragen aan een sportief, plezierig en veilig sportklimaat voor alle betrokkenen. Let op: een eigen sanctiebeleid is niet van toepassing op seksuele intimidatie. Hiervoor geldt het sanctiebeleid van de sportbond.

Hoe kom je tot een eigen sanctiebeleid?

De meeste bonden moedigen een eigen sanctiebeleid aan, maar als vereniging bepaal je zelf of het wenselijk is om het daadwerkelijk in te voeren. Om tot een eigen sanctiebeleid te komen, zet je een aantal stappen.

Stap 1. Zorg voor draagvlak binnen je vereniging

Als je wangedrag binnen de eigen vereniging wilt aanpakken, kun je op weerstand stuiten. Deze maatregel werkt dan ook alleen als er breed draagvlak is binnen je vereniging.

Stap 2. Bepaal misdragingen en sancties

Het belangrijkste is te bepalen welke misdragingen je als vereniging wilt aanpakken en welke sanctie je eraan wilt koppelen. Leg dit beleid vast. Een aantal voorbeelden van misdragingen en mogelijke sancties:

Soorten misdragingen

 • wangedrag tijdens wedstrijden door sporters of hun begeleiders dat niet geleid heeft tot een wedstrijdstraf;
 • wangedrag langs de kant door ouders of toeschouwers;
 • frequent wangedrag tijdens wedstrijden;
 • sporters die meerdere zware wedstrijdstraffen per seizoen krijgen;
 • coaches, trainers of begeleiders die meerdere keren worden weggestuurd door bijvoorbeeld de scheidsrechter;
 • plegen van vernieling of diefstal op de sportlocatie;
 • geven van overlast op de sportlocatie;
 • overmatig alcoholgebruik, pesten, beledigen, discrimineren of bedreigen.

Voorbeelden van sancties

 • een gesprek met bestuur, coach, trainer of commissie;
 • een alternatieve straf;
 • (tijdelijke) uitsluiting van deelname aan verenigingsactiviteiten;
 • (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot de sportlocatie;
 • royement (uitsluiting).

Stap 3. Stel een onafhankelijke commissie in

Het is van groot belang dat de beoordeling van wangedrag overgelaten wordt aan een onafhankelijke commissie. Stel deze commissie liefst samen uit leden afkomstig uit alle geledingen van de vereniging. Deze commissie heeft als taken:

 • het wangedrag te inventariseren;
 • hoor en wederhoor toe te passen;
 • een uitspraak te doen over het wangedrag;
 • eventueel een sanctie op te leggen.

Tip: vraag de vertrouwenscontactpersoon van je bond te adviseren bij het samenstellen van de commissie. Met hem of haar kan de commissie ook sparren bij het beoordelen van vraagstukken.

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens

Thema's