Meldingsformulier

Waarom een intern meldingsformulier?

Wat gebeurt er allemaal in en rond de vereniging? Is er een plezierige sfeer? Hoe gaat het eraan toe op het gebied van sportief gedrag tijdens de training of wedstrijd? Als vereniging heb je daar niet altijd volledig zicht op, zeker als de vereniging groot is. Denk bijvoorbeeld aan klachten van andere verenigingen. Maar denk ook aan complimenten!

Het is voor elke vereniging belangrijk zicht te hebben op het gedrag van de eigen leden. Zo kun je gerichte maatregelen treffen. Je kunt mensen aanspreken. Complimenten geven of straffen uitdelen. Of preventieve maatregelen treffen, bijvoorbeeld afspraken maken. Maar vooral biedt het de gelegenheid om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken binnen je vereniging.

Hoe krijg je zicht op het gedrag van je eigen leden?

Bestuur, commissieleden en vrijwilligers zelf zijn natuurlijk de ogen en oren van de vereniging. Bij thuiswedstrijden krijgt de vereniging een aardig beeld van hoe het eraan toegaat. Bij uitwedstrijden is dit minder zichtbaar. De uitslag is dan vaak de enige informatie die de vereniging verneemt. Een klein incident of succes wordt, eenmaal op weg naar huis, vaak weer vergeten.

Een intern meldingsformulier helpt om beter zicht te krijgen op gewenst en ongewenst gedrag. Met dit formulier kunnen leden op een gemakkelijke manier zaken melden. De voordelen:

  • Je krijgt nuttige informatie.
  • Je kunt hoor en wederhoor toepassen.
  • Je kunt een correct en volledig dossier opbouwen van leden die regelmatig ongewenst gedrag vertonen.

Wat wil je gemeld zien?

Bedenk als vereniging allereerst met welk doel je de informatie wilt verzamelen. Past het in het verenigingsbeleid om sportief gedrag te bevorderen? Denk hierbij aan het zicht krijgen op:

  • sportief en onsportief gedrag van eigen leden, incidenten bij uitwedstrijden;
  • kleine gebeurtenissen die structureel terugkomen en zorgen voor een plezierige of juist onplezierige sfeer;
  • ongewenst gedrag als pesten of discriminatie;
  • herhaaldelijke klachten over bijvoorbeeld bepaalde sporters, groepen, trainers, coaches, bestuurders of andere betrokkenen bij de vereniging.

Welke vervolgstappen neem je?

Op basis van de informatie uit meldingsformulieren zet je bijvoorbeeld de volgende vervolgstappen:

  • Je past het beleid aan, bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding van jonge sporters.
  • Je geeft extra aandacht aan afspraken die niet worden nagekomen, bijvoorbeeld door te complimenteren als afspraken wel worden nageleefd.
  • Je treft nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld voor de begeleiding van jonge coaches, scheidsrechters of juryleden.

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens