Kennismaking nieuwe leden

Waarom een kennismakingsgesprek?

Elk jaar krijgt je vereniging nieuwe leden. Met een kennismakingsgesprek heet je nieuwe leden hartelijk welkom binnen je vereniging en geef je ze een goede start. In zo’n persoonlijk gesprek licht je toe:

  • Waar staat jullie vereniging voor? (doel, visie)
  • Wat kunnen leden van de vereniging verwachten?
  • Wat verwacht je als vereniging van je leden?

Het nieuwe lid heeft natuurlijk de mogelijkheid vragen te stellen over de vereniging.

Hoe organiseer je een kennismakingsgesprek?

Nieuwe leden kunnen gedurende het hele seizoen binnenkomen. Maar vaak zijn er extra pieken aan het begin van een nieuw seizoen of halverwege het seizoen. Bedenk voor jezelf wanneer nieuwe leden zich kunnen en mogen aanmelden en spring daarop in. Maak tijd vrij om elk nieuw lid warm welkom te heten! Zo laat je een goede eerste indruk achter en leg je de basis voor betrokkenheid bij je vereniging.

Bouw daarom op verwachte piekmomenten alvast ruimte in voor kennismakingsgesprekken. Je kunt de gesprekken individueel voeren, maar ook in groepsverband. Verschillende mensen kunnen de gesprekken voeren: bestuursleden, jeugdcoördinatoren, team- of groepsleiders en trainers.

Tips voor kennismakingsgesprekken

Tip 1. Kies je doelgroep

Maak een keuze bij welke doelgroep een individueel kennismakingsgesprek echt van belang is. Vooral bij jeugdleden en hun ouders is individuele aandacht belangrijk. Bij senioren ligt dit vaak anders.

Tip 2. Kies een geschikt tijdstip

Voer het gesprek liefst nog voor de inschrijving. Neem de tijd voor je eigen verhaal en bied het nieuwe lid de ruimte vragen te stellen. Is het lastig voor elk nieuw lid apart tijd in te plannen? Kies dan aan begin van het seizoen voor een ‘natuurlijk’ ontmoetingsmoment. Maak bijvoorbeeld kennis met ouders van nieuwe leden tijdens een training of op een wedstrijddag.

Tip 3. Kies een logische vertegenwoordiger van de vereniging

Kies een logische gesprekspartner uit voor het nieuwe lid. Bijvoorbeeld een trainer, coach of coördinator waarmee hij of zij te maken krijgt.

Tip 4. Zorg voor een vast aanspreekpunt

Zorg dat nieuwe leden een vast aanspreekpunt hebben wanneer ze tijdens het seizoen vragen of opmerkingen hebben.

Tip 5. Werk met een intakelijst en leidraad

Gebruik een intakelijst om de gegevens van de (jeugd)speler (en ouders) te verzamelen. Ook is het handig een leidraad te gebruiken bij elk gesprek. Zie de achterkant van deze kaart.

Wanneer draagt een kennismakingsgesprek bij aan een sportieve sfeer?

Licht in het kennismakingsgesprek toe welk gedrag je als vereniging verwacht van leden, ouders en bezoekers. Leidraad hiervoor zijn de verenigingsregels en de afspraken die je met (jeugd)leden en ouders maakt.

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens