Groepsafspraken

Waarom groepsafspraken met sporters?

Verenigingsregels zijn vaak algemeen en breed geformuleerd. Daarom is het belangrijk per groep of team sporters eigen concrete en praktische afspraken te maken. Goede afspraken dragen bij aan een sportieve, plezierige en veilige sfeer binnen je groep of team.

Maak daarom duidelijke afspraken tussen trainer, leider en sporters en eventueel ouders: welk gedrag verwachten wij van elkaar? Daarbij kun je de verenigingsregels als basis gebruiken.

Welke soorten groepsafspraken zijn er?

  • praktische afspraken (verzameltijden, trainingstijden, afmelden);
  • afspraken over het materiaal (kleding, trainingsmateriaal, kleedkamers);
  • afspraken rond de wedstrijd (hoe gaan we om met de scheidsrechter en de tegenstander);
  • gedragsafspraken (hoe gaan wij met elkaar om in de groep).

Tips voor succesvolle groepsafspraken

Tip 1. Elk seizoen opnieuw

Ieder seizoen verdient een frisse start. Maak daarom aan het begin van elk seizoen als trainer, coach of begeleider opnieuw afspraken met je team of groep. Bij jeugdsporters betrek je hier bij voorkeur ook de ouders bij.

Tip 2. Doe het samen!

Ga het gesprek aan om samen tot goede afspraken te komen. Neem daar in de voorbereiding voldoende tijd voor. Regels opleggen werkt minder goed. Als je sporters betrekt, zijn het hun eigen afspraken en houden zij zich eerder aan.

Tip 3. Herkenbare regels

Zorg dat de regels bekend en herkenbaar zijn. Sluit aan bij de verenigingsregels.

Tip 4. Houd het kort

Houd het aantal regels en afspraken beperkt. Zo vergroot je de kans dat iedereen ze kent en zich eraan houdt!

Tip 5. Formuleer positief

Formuleer de afspraken positief: spreek af wat je wél wilt, in plaats van wat je niet wilt. Spreek in de regels ook af hoe je goed gedrag beloont en eventueel slecht gedrag bestraft.

Tip 6. Leg de afspraken vast

Leg de afspraken met sporters en ouders vast. Je kunt ze rondsturen per mail of uitdelen op papier. Je kunt ze ook vastleggen in een contractje en door de sporters laten ondertekenen.

Afspraken met andere groepen binnen de vereniging

Naast de verenigingsregels en de groepsafspraken met sporters is het goed ook met andere groepen binnen de vereniging afspraken te maken over gewenst gedrag. Dit kunnen trainers, begeleiders, scheidsrechters, vrijwilligers, ouders, bestuursleden of andere betrokkenen zijn. Iedereen draagt een steentje bij aan een sportieve, plezierige en veilige sfeer!

Je vereniging kan dit op verschillende manieren organiseren:

  • Organiseer avonden voor de verschillende groepen.
  • Maak gezamenlijk afspraken over hoe de vereniging wordt vertegenwoordigd.
  • Maak afspraken hoe je elkaar aanspreekt op positief én negatief gedrag.
  • Leg de afspraken vast en publiceer ze eventueel op de website of in een ander medium.

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens