Bestuurdersrollen

De vier rollen van de bestuurder

Het bestuur is de ruggengraat van de vereniging. Juist als bestuurder kun je veel betekenen voor het creëren van een veilig en plezierig sportklimaat binnen jouw vereniging.

Binnen een veilig en plezierig sportklimaat speelt de bestuurder vier belangrijke rollen:

  • de beleids- en procesrol;
  • de communicatierol;
  • de voorbeeldrol;
  • de weerbaarheidsrol.

Wat houden de vier rollen in?

  • De beleids- en procesrol

In deze rol zorg je als bestuurder dat je een veilig en plezierig sportklimaat opneemt in het beleid van je vereniging. Welke normen, waarden en uitgangspunten spreken we af binnen de vereniging? Wat streven we na op het gebied van sportiviteit en respect?

Alleen beleid op papier zetten is natuurlijk niet genoeg om het sportklimaat te veranderen. In deze rol zorg je ook dat er een breed draagvlak is voor het beleid. Hoe betrek je de vereniging erbij? Hoe zorg je dat trainers, ouders en sporters er ook achter staan? En: hoe vertaal je het beleid naar de praktijk?

  • De communicatierol

Het bestuur speelt een belangrijke rol in de communicatie over een veilig en plezierig sportklimaat. Communicatie is hét middel om mensen binnen je vereniging te (ver)binden. Zorg dat je het beleid en de normen en waarden van je club continu uitdraagt. Zoek steeds een passend medium om je boodschap over te brengen, zodat je aansluit bij de doelgroep.

  • De voorbeeldrol

Elke bestuurder geeft persoonlijk altijd het goede voorbeeld! Houd je aan gemaakte afspraken over sportiviteit en respect. Neem zelf het voortouw ze in praktijk te brengen. Er wordt door jouw positie nu eenmaal anders naar jou gekeken dan naar de rest van de verenigingsleden. Soms gaat het om kleine dingen in de praktijk die een positief beeld kunnen geven of die juist je geloofwaardigheid ondermijnen. Als jij je al niet houdt aan de gedragsregels, waarom zou de rest zich er dan aan houden?

  • De weerbaarheidsrol

In de weerbaarheidsrol pas je als bestuurder beleid toe op incidenten. Je spreekt bijvoorbeeld een clubgenoot aan op ongewenst gedrag. Of je zorgt voor een sanctie wanneer dit past. Deze rol vraagt dat je anderen op een respectvolle manier weet aan te spreken. Je durft op mensen af te stappen om ze te confronteren met ongewenst gedrag. En je hebt het inzicht en de vaardigheid om dit soort gesprekken positief te voeren. Natuurlijk is het belangrijk dat bestuursleden op dezelfde manier handelen in vergelijkbare situaties en de rug recht houden bij het nemen van maatregelen of bestuursbesluiten.

Welke rol past bij wie?

Niet iedere bestuurder voelt zich even comfortabel bij elke rol. Sommige bestuurders hebben plezier in de inhoudelijke kant, andere houden van communiceren. Zorg in ieder geval dat elke rol binnen het bestuur vertegenwoordigd is. Zo weet je dat alle aspecten voldoende aan bod komen.

Meer weten over de vier rollen?

Tijdens de workshop Sportief Besturen komen de vier rollen uitgebreid aan bod. De workshop duurt één avond en wordt door een groot deel van de sportbonden op diverse data en locaties georganiseerd. Wil je deelnemen? Neem dan contact op met jouw bond.

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens