Begeleid je sporters

Hoe motiveer je als coach je sporters?

Naast de sporttechnische coaching heb je als coach de taak je sporters te begeleiden bij hun ontwikkeling. Individueel en vaak ook als groep. Je wilt dat ze met veel plezier naar de training en wedstrijd komen en zich goed blijven ontwikkelen.

Een voortgangsgesprek met je sporters tijdens het seizoen is een goede manier om ze te motiveren. Zo’n gesprek levert veel informatie op waarmee je als coach je voordeel kunt doen. Voor de vereniging heeft het meerwaarde als je voor een gezamenlijke aanpak kiest. Maak daarbij keuzes: is het wenselijk dat elke coach sportersgesprekken voert? En vanaf welke leeftijd? Wat zijn de onderwerpen die zeker aan de orde moeten komen? Zijn de ouders erbij betrokken?

Waarom een persoonlijk gesprek met je sporters?

In een individueel gesprek met je sporters krijg je een goede indruk van hun functioneren. Een sporter klopt niet altijd met vragen bij de coach aan. Daar kunnen redenen voor zijn:

  • De drempel kan te hoog zijn: straal je als coach genoeg openheid uit?
  • Niet alle sporters uiten zich even makkelijk, zeker als ze nog jong zijn.

In een persoonlijk gesprek kom je erachter of een sporter het naar zijn zin heeft en wat zijn wensen zijn. Zorg voor:

  • een planning van de gesprekken;
  • een leidraad voor het gesprek: doel en inhoud (zie de achterkant van deze kaart).

Wie voert de gesprekken?

Een team heeft soms meerdere begeleiders: een trainer, die de trainingen verzorgt, en een coach, die het team begeleidt bij wedstrijden. Bepaal in overleg wie het best in staat is om de gesprekken te voeren. Of misschien kun je het samen doen. Het is wel van belang dat de sporter zich hierbij ‘veilig’ voelt.

Wanneer voer je ze?

Houd je sportersgesprekken liefst vóór de voortgangsgesprekken tussen vereniging en coach. Zo kun je als coach informatie van je sporters meenemen in jouw gesprek met de vereniging.

Voer de gesprekken zo veel mogelijk binnen twee weken. Je hebt dan binnen korte tijd een indruk van je groep of team. In het ideale geval voer je gesprekken bij de start van het seizoen, midden in het seizoen en aan het eind. Ontbreekt je de tijd? Beter één gesprek, dan geen!

Wat is het resultaat?

Voor de coach

Individuele gesprekken geven je inzicht in hoe tevreden een sporter is. Heeft hij het naar zijn zin in de groep en bij de vereniging? Is hij tevreden over de manier waarop er wordt getraind en hoe met sporters wordt omgegaan? Hoe ziet hij zijn toekomst bij de vereniging? Wat is zijn ambitie? De coach kan de sporter motiveren en afspraken maken over verbeterpunten.

Voor de sporter

Sporters hebben het gevoel dat zij serieus worden genomen als individu. Zij kunnen hun vragen en wensen uiten over hun eigen functioneren. Maar ook over het functioneren van de coach of over andere zaken binnen de vereniging.

Hoe leg je informatie vast?

Bepaal de manier waarop je de informatie uit de gesprekken met sporters wilt vastleggen. Dit kan bijvoorbeeld in een ‘sportervolgsysteem’ dat alle resultaten systematisch vastlegt.

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens