Arbitrage: beleid en begeleiding

Waarom beleid rond arbitrage?

Goed opgeleide vereningingsscheidsrechters, juryleden of andere arbitragefunctionarissen (verder: scheidsrechters) dragen bij aan een plezierig verloop van wedstrijden. En daarmee aan sportiviteit en respect binnen de vereniging. Door structureel aandacht te besteden aan het imago en de ontwikkeling van scheidsrechters verbetert de kwaliteit ervan binnen je vereniging. Ook neemt het aantal beschikbare scheidsrechters toe.

Hoe zorg je voor voldoende en goede scheidsrechters?

Een goed arbitragebeleid kent drie onderdelen: organisatie van de arbitrage; werven en opleiden; begeleiden en ontwikkelen. Wat is hiervoor nodig?

 • een duidelijke positie van arbitrage binnen de vereniging;
 • een breed draagvlak binnen het bestuur, maar ook bij het technisch kader, spelers, ouders;
 • duidelijke afspraken met alle betrokkenen, bij voorkeur schriftelijk vastgelegd;
 • een toepasbaar plan voor de middellange of lange termijn.

 

Organisatie van de arbitrage

De organisatie van de arbitrage verschilt per vereniging. Pas je arbitragebeleid liefst in binnen het organogram van jouw vereniging. Zo toon je in één oogopslag de positie van alle betrokkenen en de communicatielijnen. Zet daarvoor de volgende stappen:

 • Bepaal wie in het bestuur verantwoordelijk is voor arbitragebeleid.
 • Bepaal welke functies binnen de vereniging nodig zijn om het beleid goed uit te voeren. Bijvoorbeeld: scheidsrechterscoördinator of praktijkbegeleider.
 • Bepaal welke plek de verschillende functies binnen het organogram innemen.

Werven en opleiden

Het meest succesvol zijn verenigingen die arbitrage aantrekkelijk weten te maken. Een goede, plezierige sfeer binnen de vereniging is de belangrijkste voorwaarde voor werving en behoud van scheidrechters. Tips:

 • Zorg voor goede begeleiding en opleiding. Dat waarborgt een veilige omgeving.
 • Zorg voor een positief imago van de arbitrage binnen de vereniging. Organiseer bijvoorbeeld specifieke scheidsrechtersactiviteiten. Stel zo mogelijk scheidsrechterskleding beschikbaar voor een professionele uitstraling.
 • Vraag respect voor de scheidsrechter van coaches, sporters en ouders. Om startende scheidsrechters de omgeving te bieden zich te ontwikkelen, is het draagvlak voor arbitrage binnen de vereniging belangrijk!
 • Vergroot de spelregelkennis van coaches, spelers en ouders. Dit draagt bij aan begrip en respect voor de scheidsrechter (zie ook Spelregelkennis).

Begeleiden en ontwikkelen

Maak een seizoensplanning met doelen op korte, middellange en lange termijn. Hierin neem je verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning van scheidsrechters op. Je kunt scheidsrechters op verschillende manieren begeleiden:

 • Organiseer themabijeenkomsten. Bijvoorbeeld over de weerbaarheidrol, respect voor de scheidsrechter, omgaan met ouders, spelregelkennis. In deze verenigingsbox vind je materiaal om een dergelijke avond in te vullen (zie Handleiding bijeenkomsten).
 • Laat iemand regelmatig individuele gesprekken voeren met scheidsrechters. Zorg dat er altijd iemand is binnen de vereniging waarop de scheidsrechter kan terugvallen.
 • Begeleid of coach scheidsrechters rond de wedstrijd. Dit kan een praktijkbegeleider doen (tijdens de opleiding) of een scheidsrechterscoördinator. De begeleidingsmomenten zijn:

1. voorbespreking van de wedstrijd: bespreek een aantal aandachtspunten;
2. observatie tijdens de wedstrijd: gebruik eventueel video-opnames;
3. bespreking in de rust: vraag naar de ervaringen;
4. nabespreking van de wedstrijd: kies een coachende rol. Uitgangspunt zijn de eigen doelstellingen van de scheidsrechter. Hoe heeft hij of zij de wedstrijd ervaren? Wat ging goed, wat kan beter? Eventueel stelt hij of zij doelen voor de middellange en lange termijn bij.

 • Bied opleidingsmogelijkheden. Informeer voor opleidingen bij je bond.

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF
Downloaden
Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens