Aanvoerders

Aanvoerders

Aanvoerders: rol voor, tijdens én na het sporten

De aanvoerder heeft een belangrijke leiderschapsrol voor, tijdens en na het sporten. Welke rol verwacht jouw vereniging precies van de aanvoerder? En wat verwachten de sporters? Spreek samen duidelijk uit wat de verwachtingen zijn. Maak hierover ook afspraken. Bijvoorbeeld:

Als aanvoerder:

 • spreek je teamgenoten aan op hun gedrag voor, tijdens en na het sporten;
 • ben je het aanspreekpunt binnen een wedstrijd en verantwoordelijk voor je team;
 • ben je het verlengstuk van de coach;
 • ben je de spreekbuis van het team naar anderen;
 • ben je het aanspreekpunt van het team voor de vereniging;
 • ben je een voorbeeld voor anderen.

Hoe kun je aanvoerders begeleiden?

Gedurende het seizoen zijn er meerdere momenten om met de aanvoerders binnen de vereniging aan de slag te gaan. Zorg dat zowel het bestuur, de trainer/coach, als het team een moment inruimt om afspraken te maken met de aanvoerder.

Het bestuur

Organiseer aan het begin van het seizoen een avond met het bestuur en de aanvoerders binnen je vereniging:

 • Maak als bestuur duidelijk waar de vereniging voor staat. Wat verwacht je van de aanvoerder voor, tijdens en na het sporten?
 • De aanvoerder van het eerste team kan als voorbeeld dienen en in gesprek gaan met de jeugdige aanvoerders.

Organiseer eventueel in de loop van het seizoen een nieuwe aanvoerdersavond om ervaringen uit te wisselen.

Het team

Maak aan het begin van het seizoen met het team duidelijke afspraken over de rol van de aanvoerder. Wat is zijn rol tijdens de wedstrijd? En wat is precies zijn rol erbuiten? Voer dit gesprek met het hele team. Zo zorg je dat iedereen achter de aanvoerder en de afspraken staat en weet wat hij kan verwachten.

De trainer of coach

Voer als trainer of coach gedurende het seizoen een aantal gesprekken met je aanvoerder:

 • Voer een eerste gesprek in zijn rol als aanvoerder: kan de aanvoerder de rol aan? Voelt hij of zij zich gemakkelijk in de rol? Waar kun jij als coach nog extra ondersteunen?
 • Voer regelmatig tussendoor een gesprek. Bespreek de rol van de aanvoerder en stel deze zo nodig bij.
 • Voer halverwege het jaar een gesprek om te evalueren: wat gaat goed, wat kan beter?
 • Voer aan het einde van het seizoen een afsluitend gesprek.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van de verschillende bijeenkomsten en gesprekken: een zelfverzekerde en goed geïnstrueerde aanvoerder per team! De aanvoerder weet dat het bestuur, het team en de coach achter hem staan. Zo kan hij zijn rol beter vervullen en waar nodig medesporters aanspreken.

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens