Tips voor communicatie met ouders van talenten

Hoe organiseer je een ouderbijeenkomst?

Stel het kind centraal in de bijeenkomst voor ouders van talenten. Kies voor een positieve insteek. Focus niet op de ‘lastige’ ouders. Geef goede voorbeelden en maak het effect van een positieve begeleiding duidelijk.

Thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Waarom sporten kinderen? (plezier voorop stellen)
 • Hoe combineer je topsport met school?
 • Hoe verlopen de contacten tussen vereniging en onderwijs?
 • Wat betekent een topsportcarrière voor de rest van het gezin?
 • Hoe verloopt de mentale ontwikkeling van de topsporter?
 • Hoe kun je je kind het beste helpen?

Hoe voer je een oudergesprek?

De communicatie met ouders van talenten verschilt niet veel van de communicatie met gewone ouders. Alleen de inhoud zal wat afwijken. Talenten besteden heel veel uren aan hun sport. Voor deze sporters is het nóg belangrijker om op een positieve manier gesteund te worden door hun ouders.

In het gesprek met de ouders van talenten ligt de focus vooral op het perspectief van het kind. Aanknopingspunten voor een oudergesprek zijn:

 • Voor het kind is het belangrijk dat …
 • Voor een kind is het vervelend als …
 • Vanuit de ontwikkeling van kind gezien ...
 • Vanuit de doelstellingen van het kind gezien …

Welke gedragsregels spreek je af met ouders?

 • Benader je kind positief.
 • Geef het goede voorbeeld.
 • Moedig je eigen kind, maar ook andere kinderen aan.
 • Richt je op wat allemaal al lukt.
 • Deel belangrijke zaken met de trainer.
 • Houd je aan de afspraken.
 • Onthoud je van commentaar op beslissingen tijdens de wedstrijd.
 • Laat je kind eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • Ondersteun je kind.
 • Loop achter je kind aan en niet voorop.

Helaas gaat het niet altijd goed. Tips voor het benaderen van fanatieke ouders:

 • Plan elk seizoen een bijeenkomst en maak een aantal standaardafspraken.
 • Spreek ouders op tijd aan op hun gedrag en doe dat op een geschikt moment.
 • Benader het gedrag van ouders vanuit het kind. Leg uit dat hun gedrag ten koste kan gaan van het sportplezier van hun kind.
Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens