Vereniging als Werkgever

Vergoedingen aan je kader

Wanneer je als vereniging beleid wilt maken voor je technische kader komt ook het punt vergoedingen aan de orde. Wat mag je doen, zonder problemen te krijgen met de fiscus? Wat moet je doen om de juiste afspraken te maken en dat goed te regelen en vast te leggen?

De volleybalvereniging is voor het uitvoeren van al haar taken afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Leden, familieleden, betrokkenen die zonder tegemoetkoming hand en spandiensten verrichten. De kosten die daarbij worden gemaakt kunnen zonder problemen altijd worden vergoed. Vele vrijwilligers vragen steeds meer om een vaste vergoeding voor hun inzet. Doordat deze bedragen steeds hoger worden kan er fiscaal niet meer gesproken worden over een echte vrijwilliger. Zeker verenigingen die bezig zijn met een professionalisering slag lopen hier tegenaan. 

Het grote knelpunt dan wordt veroorzaakt door onze wetgeving die betaalde arbeid ziet als een dienstbetrekking. Hierdoor worden loonbelasting, premies en pensioen opgelegd door de belastingdienst. Je krijgt het maken met een bepalingen van het arbeidsrecht en minimumloon. dit alles kan behoorlijk kostenverhogend zijn en past vaak helemaal niet in de samenwerking die je als vereniging voor ogen hebt met je trainers. Voor veel van hen is de activiteit voor de vereniging "nevenwerkzaamheden" naast een andere baan. 

Het stroomschema in de toelichting kan de vereniging helpen met het maken van de juiste keuzes. 

 

Hoe wordt je een goede sportwerkgever?

Naast praktische regelingen is het ook belangrijk dat iedereen die werkzaam is voor een club zijn werkzaamheden op een veilige manier kan uitoefenen. Dit hoeft echter niet ingewikkeld of duur te zijn. Heel eenvoudig is het regelen van een vast aanspreekpunt. Waar kan iemand terecht met vragen over bijvoorbeeld de dagelijkse gang van zaken of over de inhoud van een specifieke taak? 

Uitgangspunten zijn dan ook: 

- ken je vrijwilligers
- Heb een vast aanspreekpunt voor hen (bijvoorbeeld TC, of de vrijwilligerscommissie) 
- Voer minstens 1x per jaar een gesprekje over hoe de dingen gaan en wat er nodig is aan ondersteuning. 

Wil je weten of je vereniging al goed bezig is met het werkgeverschap? Doe dan de SportwerkgeversScan op www.sportwerkgever.nl. 

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens