Verenigingsregels

Waarom verenigingsregels?

Elke tafeltennisvereniging is anders. Elke vereniging heeft een eigen identiteit, cultuur en uitstraling. De ene vereniging is groot en ambitieus, de andere klein en lokaal gericht. Ook binnen een vereniging hebben leden verschillende opvattingen over plezier, prestatie, sportiviteit en respect.

Het is belangrijk als vereniging te laten zien waar je samen voor staat. Intern, voor je eigen leden en vrijwilligers. Maar ook extern, voor bezoekende verenigingen, de buurt, de gemeente en sponsoren. Verenigingsregels zijn daarvoor een krachtig middel.

Wat zijn verenigingsregels?

Verenigingsregels zijn een gedeelde opvatting over wat je samen binnen je vereniging ‘normaal’ vindt. Hoe gaan we met elkaar om? Wat mag je van elkaar verwachten?

In verenigingsregels zie je uitgangspunten terug als:

 • openstaan voor alle groepen (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur);
 • respect tonen voor elkaar, voor de sportlocatie en de materialen van de vereniging;
 • met elkaar zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn;
 • een goed gastheer zijn voor bezoekers;
 • elkaars grenzen accepteren;
 • elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Hoe kom je tot verenigingsregels?

Verenigingsregels werken alleen als je eigen achterban bekend is met de regels én zich erin herkent. Betrek daarom zo veel mogelijk je leden bij het opstellen van deze regels. Vraag wat zij belangrijk vinden. Dat kun je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld:

 • Maak een groepje met leden van alle verschillende geledingen en leeftijden binnen de vereniging. Laat dit groepje gezamenlijk verenigingsregels opstellen.
 • Inventariseer via de website: welke uitgangspunten delen de meeste leden? Wat vinden zij passen bij de vereniging?
 • Stel vanuit het bestuur of een commissie regels voor. Ga daarover tijdens de Algemene Ledenvergadering met elkaar in gesprek.

Tips voor verenigingsregels

 • Houd de regels beperkt. Drie tot vijf krachtige uitgangspunten zeggen meer dan vijfentwintig detailregels.
 • Formuleer de afspraken positief. Spreek af waar je voor staat, in plaats van waar je tegen bent.
 • Maak globale uitgangspunten. De verschillende geledingen binnen de vereniging (bestuur, trainers, scheidsrechters, juryleden, vrijwilligers, sporters) kunnen de afspraken daarna zelf concreter invullen.

Hoe breng je de verenigingsregels onder de aandacht?

Het maken van verenigingsregels is de eerste stap. Daarna is het belangrijk de regels onder de aandacht van de leden te krijgen én te houden. Hoe doe je dat?

 • Vermeld ze op je website, in je clubblad en in beleidsplannen.
 • Hang ze op in de kantine, kleedkamers of op andere plekken op de sportlocatie.
 • Zet ze in een welkomstbrief aan bezoekers.
 • Breng ze jaarlijks onder de aandacht bij de verschillende doelgroepen en sporters.

De plezierige en sportieve sfeer binnen je vereniging blijft goed als je de afspraken en regels regelmatig samen bespreekt en onder de aandacht houdt.

Voorbeelden van verenigingsregels

Hieronder zie je voorbeelden van verenigingsregels voor alle leden. Gebruik deze als basis om samen met leden van je vereniging jullie eigen omgangsregels op te stellen. Let op: leg ze niet op, kom samen tot de regels. Het proces is hierin essentieel. Denk er ook aan om de omgangsregels onder je leden bekend te maken, bijvoorbeeld via de website, e-mail of in het clubblad.

1. Algemene verenigingsregels tafeltennisvereniging ‘Doe je best’
Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de tafeltennissport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld:

 • Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag.
 • Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.
 • Wij zijn een vereniging van, voor en door leden.
 • Iedereen is welkom!
 • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
 • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter.
 • Wij laten de kinderen hun spel spelen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
 • Als er problemen zijn, melden we ze.

2. Omgangsregels tafeltennisvereniging ‘Sla je slag’
Graag informeren wij u over de omgangsregels van tafeltennisvereniging Sla je slag en waarom we die omgangsregels samen hebben opgesteld. We willen graag gewenst gedrag bevorderen. Daarnaast willen we ongewenst gedrag ontmoedigen en ertegen optreden. Maar wil je elkaar kunnen aanspreken op gedrag, dan moeten eerst de ‘spelregels’ bekend zijn. De spelregels van onze vereniging hebben we daarom in deze ‘omgangregels’ beschreven.

Doel van de omgangsregels
Met deze omgangsregels willen we:

 • aangeven welk gedrag we allemaal samen wensen binnen onze vereniging;
 • sportiviteit en respect bevorderen - dat houdt in:
 • meer speelgenot en plezier kweken bij het tafeltennissen;
 • allemaal met respect met elkaar omgaan (inclusief onze vrijwilligers);
 • de goede sfeer binnen de vereniging verhogen;
 • het imago van Sla je slag

Voor wie?
Wij richten ons op iedereen binnen onze vereniging: spelers, trainers, coaches, begeleiders, ouders of verzorgers, publiek, tellers, scheidsrechters en bezoekende verenigingen.

Basisregel
Ongepast gedrag accepteren we niet binnen Sla je slag. U kunt ons daarbij helpen. En dat verwachten we ook van u. Niet alleen van onze leden, maar ook van ouders of verzorgers van onze jeugdleden. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van uw kind(eren). Mocht het nodig zijn, dan zullen wij u op hun gedrag aanspreken

Alle regels op een rij
Wij hebben de omgangsregels met afspraken en procedures vastgelegd. U vindt ze via de links hieronder. Zo kan iedereen ze inzien.

 

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens