Organisatie sportiviteit en respect

Waarom sportiviteit en respect (S&R) een vaste plek geven in je vereniging?

Als vereniging wil je dat iedereen zich welkom en veilig voelt en zichzelf kan zijn. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te sporten! Een veilig sportklimaat binnen je vereniging begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar, zodat iedereen zich thuis voelt bij jouw vereniging. 

Uitgangspunt is dat de hele vereniging samen verantwoordelijk is voor het creëren van een goede sfeer. Daar moeten alle leden zich bewust van zijn, hun eigen gedrag heeft invloed op een goede sfeer binnen de vereniging. 

Hoe kun je als vereniging op structurele wijze aan sportiviteit en respect werken? Dat kan door het een vaste plek te geven binnen je vereniging. Zo zorg je voor continuïteit en effect op de lange termijn.

Hoe geef je sportiviteit en respect een vaste plek in je vereniging?

Er is niet één juiste aanpak. Kies een aanpak die past bij de grootte, structuur en cultuur van je vereniging. Wat goed kan werken:

 • Neem sportiviteit en respect op in je beleidsplannen (met doelstellingen voor verschillende doelgroepen).
 • Stel een bestuurlijke portefeuille of deelportefeuille sportiviteit en respect in.
 • Richt een commissie sportiviteit en respect op (preventief en/of repressief). De vele handen en creatieve ingevingen van een groep zijn een grote plus bij dit onderwerp.
 • Zorg dat één of meerdere mensen verantwoordelijk zijn, waardoor afspraken nagekomen worden.
 • Maak van sportiviteit en respect een vast agendapunt in de bestuursvergadering.

Binnen een kleine vereniging zijn de lijnen vaak heel kort zijn. Met enkele hulpmiddelen uit deze verenigingsbox kun je ook zonder een bestuurlijke organisatie al veel in gang zetten.

Tips voor een succesvolle aanpak

Tip 1. Formuleer je doelstellingen
Bedenk van tevoren goed wat je wilt bereiken en leg dit vast in een nieuw of bestaand plan.

Tip 2. Zorg voor draagvlak
Breng de plannen binnen je vereniging breed onder de aandacht. Zo zorg je dat leden zich betrokken voelen bij de aanpak.

Tip 3. Maak mensen verantwoordelijk
Maak één of een aantal personen of een commissie verantwoordelijk voor het beleid over sportiviteit en respect of een deel ervan. Zorg dat je leden weten wie dit zijn. Zo weten leden waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of ideeën.

Tip 4. Scheid preventie van sancties
Ga je als vereniging zowel met preventie als met sancties aan de slag? Scheid deze twee taken liefst van elkaar. Het werkt in de praktijk vaak beter als één commissie activiteiten organiseert om gewenst gedrag te stimuleren en een andere onwenselijk gedrag aanpakt.

Tip 5. Communiceer veel!
Communicatie is de sleutel tot succes. Sportiviteit en respect gaan alleen leven als er regelmatig met en door zo veel mogelijk leden over wordt gepraat! Maak zichtbaar wat er allemaal gebeurt. Wat zijn de plannen en activiteiten? Wat zijn de resultaten? Zichtbaarheid leidt tot aandacht en bewustwording en uiteindelijk tot het gewenste gedrag. Herhaling werkt!

Tip 6. Kies een positieve benadering
Benader sportiviteit en respect positief. Natuurlijk mag er wel iets gezegd worden over wangedrag. Maar stimuleer en beloon vooral gewenst gedrag. Dat werkt het beste en is goed voor de sfeer.

Voorbeelden van sportiviteit en respect in de vereniging

Hoe was je week?

‘Hoe was je week?’, dat was het belangrijkste zinnetje in de campagne ‘Geef kinderen hun spel terug’ van de Stichting Ideële Reclame (SIRE). Met dat zinnetje wilde SIRE het ongewenste gedrag van ouders langs het sportveld bespreekbaar maken. ‘Daarbij gaat het om opjutten van en schelden op kinderen. Maar ook om vloeken tegen de scheidsrechter. Een van de oorzaken is stress, dat herkennen veel mensen. Het is een bewustwordingscampagne. Wij denken dat humor in dit geval heel goed werkt.’ 

Een verenigingsbestuurder aan het woord: ‘Dan schaam ik me’

Geen respect, geen sport

‘Het belangrijkste vind ik dat je je medesporters respecteert. Of het nu om medestanders of tegenstanders gaat is niet belangrijk: zonder respect kan een sport niet leuk zijn. Je merkt vaak dat respect tonen voor iemand heel veel positieve punten met zich meebrengt. Je zult zien dat de sfeer daardoor beter wordt. Zodra er geen respect getoond wordt, zie je dat andere gedragsregels vaak ook niet meer worden nageleefd. Bij het tonen van respect hoort ook dat je geen geweld mag gebruiken. Verder is het erg belangrijk om iedereen gelijk te behandelen.’

Het goede voorbeeld?

‘Als ik zelf competitie speel, wil ik nog wel eens vloeken. Maar als andere mensen dat doen, merk ik dat ik me daaraan stoor. Dan schaam ik me, omdat ik zelf ook wel eens zo doe. Ik probeer het dan ook zo veel mogelijk te voorkomen. Helemaal als er ook kinderen in de zaal zijn! Als volwassene heb je toch een voorbeeldfunctie.’

Omgangsregels voor je tafeltennisvereniging 

 1. Ik laat iedereen in de vereniging meetellen.
 2. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie.
 6. Ik scheld en vloek niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden. Ik spreek degene die zich er niet aan houdt daarop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens