Bestuurdersrollen

Het bestuur is de ruggengraat van de vereniging

Mensen maken je vereniging. Bij het creëren van een sportief en veilig sportklimaat speel je als bestuurder een enorm belangrijke rol. Juist als bestuurder heb je veel invloed op het sportklimaat van je vereniging, misschien meer dan je zelf zou denken!

De vier rollen van de bestuurder

Binnen een veilig en plezierig sportklimaat speelt de bestuurder vier belangrijke rollen:

 • de beleids- en procesrol;
 • de communicatierol;
 • de voorbeeldrol;
 • de weerbaarheidsrol.

Wat houden de vier rollen in?

 • De beleids- en procesrol

In deze rol zorg je als bestuurder dat je een veilig en plezierig sportklimaat opneemt in het beleid van je vereniging. Welke normen, waarden en uitgangspunten spreken we af binnen de vereniging? Wat streven we na op het gebied van sportiviteit en respect?

Alleen beleid op papier zetten is natuurlijk niet genoeg om het sportklimaat te veranderen. In deze rol zorg je ook dat er een breed draagvlak is voor het beleid. Hoe betrek je de vereniging erbij? Hoe zorg je dat trainers, ouders en sporters er ook achter staan? En: hoe vertaal je het beleid naar de praktijk?

 • De communicatierol

Het bestuur speelt een belangrijke rol in de communicatie over een veilig en plezierig sportklimaat. Communicatie is hét middel om mensen binnen je vereniging te (ver)binden. Zorg dat je het beleid en de normen en waarden van je club continu uitdraagt. Zoek steeds een passend medium om je boodschap over te brengen, zodat je aansluit bij de doelgroep.

 • De voorbeeldrol

Elke bestuurder geeft persoonlijk altijd het goede voorbeeld! Houd je aan gemaakte afspraken over sportiviteit en respect. Neem zelf het voortouw ze in praktijk te brengen. Er wordt door jouw positie nu eenmaal anders naar jou gekeken dan naar de rest van de verenigingsleden. Soms gaat het om kleine dingen in de praktijk die een positief beeld kunnen geven of die juist je geloofwaardigheid ondermijnen. Als jij je al niet houdt aan de gedragsregels, waarom zou de rest zich er dan aan houden?

 • De weerbaarheidsrol

In de weerbaarheidsrol pas je als bestuurder beleid toe op incidenten. Je spreekt bijvoorbeeld een clubgenoot aan op ongewenst gedrag. Of je zorgt voor een sanctie wanneer dit past. Deze rol vraagt dat je anderen op een respectvolle manier weet aan te spreken. Je durft op mensen af te stappen om ze te confronteren met ongewenst gedrag. En je hebt het inzicht en de vaardigheid om dit soort gesprekken positief te voeren. Natuurlijk is het belangrijk dat bestuursleden op dezelfde manier handelen in vergelijkbare situaties en de rug recht houden bij het nemen van maatregelen of bestuursbesluiten.

Welke rol past bij wie?

Niet iedere bestuurder voelt zich even comfortabel bij elke rol. Sommige bestuurders hebben plezier in de inhoudelijke kant, andere houden van communiceren. Zorg in ieder geval dat elke rol binnen het bestuur vertegenwoordigd is. Zo weet je dat alle aspecten voldoende aan bod komen.

Oefenen met bestuurdersrollen

Welke rollen passen goed bij je? Welke gaan je minder goed af? Met onderstaande oefening word je daar als bestuurder bewust van. De oefening werkt krachtig als het voltallig bestuur binnen je vereniging haar uitvoert. Zorg voor één gespreksleider.

1. Wat zijn de vier rollen?
Licht eerst toe wat de vier bestuurdersrollen inhouden. Je vindt de toelichting op de andere kant van deze kaart. 

2. Waar ligt de kracht en waar liggen de aandachtspunten van het bestuur?
Om te sturen op sportiviteit en respect is iedere rol belangrijk. De vier rollen zijn niet los van elkaar te zien en versterken elkaar. Maar iedere rol vraagt andere vaardigheden. Het komt weinig voor dat één persoon zich in alle rollen thuis voelt. Om dit voor het bestuursteam in beeld te krijgen, teken je op een flip-over of whiteboard onderstaand model. Ieder bestuurslid geeft in het model aan wat zijn kracht is en waar hij minder sterk in is. Dit kan bijvoorbeeld met memoblaadjes.

3. Reflecteer op de uitkomst
Ieder bestuurslid licht zijn keuzes toe. De andere bestuursleden reageren hierop: herkennen zij de keuzes? Ook als zij de keuzes niet herkennen laten ze dit weten. Dit is een mooi moment om elkaar opbouwende feedback te geven.

Belangrijke vragen bij de reflectie op de oefening zijn:

 • Zijn alle rollen in het team vertegenwoordigd? Zijn de competenties aanwezig in het team?
 • Worden ze ook vervuld in relatie tot sportiviteit en respect? (Maken we hierover beleid? Wordt erover gecommuniceerd?, enzovoort.)
 • Welke rollen zijn niet goed vertegenwoordigd in het team?
 • Is er een goede balans in het team?
 • Kan ieder de voorbeeldrol vervullen? Zo nee, hoe gaan we hiermee om als team?
 • Kan ieder de weerbaarheidsrol vervullen? Zo nee, hoe gaan we hiermee om als team?
 • Vullen we elkaar aan of missen we bepaalde rollen in ons team? Wanneer het laatste geldt, hoe lossen we dit op?

4. Trek conclusies en bepaal acties
Trek conclusies over hoe het team (nog) beter kan sturen op de sfeer en omgang in de vereniging en dus op een veilig sportklimaat. Vertaal de conclusies naar concrete acties. Zo sluit je de oefening oplossingsgericht af.

5. Hoe behoud je het resultaat?
Zorg dat de vier rollen van de bestuurder blijvend actief ingevuld worden. Maak er een vast agendapunt van op bestuursvergaderingen. Vullen we elke rol voldoende in? Wat blijft liggen? Wat moeten we versterken? Herhaal de oefening als er nieuwe leden in het bestuur komen.

Deze Informatie nog een keer rustig nalezen? Download deze als pdf!

Downloaden
Download volledige PDF

Of selecteer de onderwerpen voor samengestelde PDF

Help ons dit platform te verbeteren

Was deze informatie waardevol?

Contact

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven na het bekijken van deze informatie? Neem dan contact op met jouw bond.

Contactgegevens